Skip to content →

Tietoverkkoja — Nyt kaikille 100 megaa!

Kaupunkien palvelija-asema on korostunut tietoverkkojen rakentamisen myötä. Kaupunkien rooli valistajana, sääntelijänä ja elämänkaaren ohjaajana rapautuu, kun diginatiivi sukupolvi vaatii ja odottaa kuparin sijasta valokuitua taloon ja kadulle. Monet kaupungit ovatkin tehneet suuria investointeja ja kilvan kilvoittelevat tietoverkkopalveluiden tarjoamiseksi kautta kaupungin. Information networksNäistä palveluista onkin tullut joissain kaupungeissa periferiaa mukaan ottavia hankkeita. Esim; pelata esportsbet vedonlyönti.  Silti monet pohjoismaiset saattavat yllättyä siitä omahyväisestä roolistaan katsoen kun huomaavat miten maailman muut yhteisöt, joita he usein halventavasti köyhiksi tai kehitysmaiksi nimittävät, ovat itse asiassa paremmin varustettu ja käytettäviä diginatiivin tarpeisiin. Näissä yhteyksissä pohjoismainen sohjolasta kantautuva ylpeä erikoislaatuisuuden korostaminen on tietysti sillä tavalla perusteltua, että etelämmissä maissa tällaiset hankkeet eivät välttämättä ole samalla tavalla nationalistisia tai edes kansallisia hankkeita, joten eipä niiden rinnain asettaminen keskinäisen vertailun vuoksi välttämättä tuo oikeutta kummallekaan.

Tietoverkot ovat kuitenkin oleellinen osa modernin kaupungin tarjontaa, muodossa jos toisessa. Joidenkin vanhojen kaupunkien toiminnot ja kulttuuri saattaa olla hankalasti ja hitaasti kehittyvää, jopa sillä tavalla, että tietoverkkojen kehittyminen ja käyttöönottaminen hankaloituu. Muutosvastarinnasta puhuttiin paljon jo vuosia sitten, kun yhteiskunnan globalisoituminen ja digitalisoituminen oli vasta alkumetreillä. Monenlaisia konsultteja elätti itsensä ja yhtiönsä myymällä huttua muutosjohtamisen nimissä.

Joissain maissa, jossa on yleensä vähemmän, ja ihmiset harvoin olettavat olevaksi kaupungin tai valtion interventiota, tietoverkkoinfrastruktuuri saattaa olla paljolti yksityisten toimijoiden aktiivisuuden varassa. Tällainen saattaa jopa olla lopputuloksen kannalta tehokkaampi ratkaisu, ei sitä tule heti alkuun tyrmätä, kuten joillain pöhöttyneillä ammattipoliitikoilla tai hallituksen jäsenillä saattaa olla pahana tapana jääräpäisesti tehdä.

Kuten kaupungin kanssa yleisesti, niin on myös asian laita tietoverkkojen tarjonnan ympärillä, moderni diginatiivi ei ehkä koe sellaista kiintymystä ja velkasuhdetta joka pidättelisi heitä poistumasta paikalta rohevampien lihapatojen ääreen. Siinä saattaa silloin olla kaupunginjohtajalla kiukussa pitelemistä ja ylpeydessä nielemistä kun pakolaisvirta yhtäkkiä kääntyykin ulospäin. Tällöin tosin ei ole enää pakolaisuuden määrittämisongelmaa, ainakaan siinä maassa mistä ovat pakoon lähteneet, vaikka toisaalta näitä moderneja digipakolaisia värittää se erityislaatuinen piirre poiketen sotapakolaisista, että lähettävä valtio usein pyrkii voimallisesti ja keinoja kaihtamatta saamaan heidät takaisin.

Published in kaupungit

Comments are closed.