Skip to content →

Tulevaisuus kaupunkeja — kaupungit tulevaisuutta varten

Toisin kun voisi ajatella, kaupunki konseptina on verrattain uusi ja kokeellinen käsite. Kautta historian on ollut erilaisia yhteisökeskittymiä, mutta valtavat tai mittaluokaltaan pienemmät mutta yhtä järjestäytyneet kokonaisuudet ovat olleet modernisaation ja valistuksen ajan tuotteita. future_citiesTiukka asemakaava, yhteinen hallinto, maksualueet ja kurinpito kaikki liittyvät moderniin kaupunkiin. Ja minkä kaikki kaupungeissa asuneet tiedämme, liikenne ja sosiaalipolitiikka, ne vasta vaikeita ratkottavia onkin ympäri maailman. Onko kaupunki konseptina vanhentunut? Onko kaupunkien kohtaamat liikenne- ja sosiaalipoliittiset haasteet seurausta siitä, että kaupunki käsitteenä ja ilmiönä on tullut tai on tulemassa tiensä päähän? Ja edelleen, miten kaupunki onnistuu vastaamaan globalisaation tuomiin haasteisiiin — kun ihmiset liikkuvat ja työnteko irrottautuu valtiollisen kuuliaisuuden valvontamekanismin roolista. Globaali kybernomadi puikkelehtii sukkelasti eri kaupunkien välillä, ehkä asettumatta minnekään, ja kohtaa näin vanhan maailman joka olettaa, asettaa, pyrkii lujittamaan yksilön roolia kaupuningin osana, veronmaksajana, alamaisena ja velallisena.

Tässä pyrimme hahmottamaan tulevaisuuden kaupunkia käsitteenä ja palveluntarjoana. Voiko kaupunki olla oikeushenkilö, yritys, jolla on edustaja?

Kaupunkeja on kaikenlaisia ja -kokoisia, mutta kaikkia niitä yhdistää suuren ihmismäärän sijoittuminen suhteellisen pysyvästi lähietäisyydelle toisistaan. Silti kaupunki on enemmän, pyrkiessään ulottamaan itsensä ja hallintonsa periferiaan tasapuolisuuden, demokratian ja vapauden majesteettisessa hengessä. Kaupunki ei ole pelkästään ihmisten olemista varten, vaan sillä on usein vahva identiteettipoliittinen poljento takanaan. Usein tälläinen ei jää vain vallan kamarien ja suunnitelmien tasolle, vaan saattaa korostua ihmistenkin mielissä ja sydämissä. Yhteenkuuluvaisuuden tunnetta värittää voimakas halu säilyttää ja määrittää tuo abstrakti konsepti. Kaupungista ollaan ylpeitä ja sitä puolustetaan jopa silloin jos joku kehtaa esittää krittiikkiä tai nostaa esiin muita arvoja.

Me pohdimme kaupunkin käsitettä, teemme tutkivaa journalismia ja matkustamme maailman ympäri, jotta voimme tarjota Teille parasta mahdollista näkemystä siitä mikä on kaupunki. Tarjoamme ruokaa mielikuvitukselle, tuomalla pöytään eteenne tarinoita ja tapahtumia, raottamalla maailman hulppeaa syvyyttä edessänne, jotta kapeat kujat levenevät ja uuden kaupunkikonseptin tie tallautuu kunnolla ja oikeaan suuntaan.

Tervetuloa tulevaisuuden kaupunkiin, joka on tässä ja nyt!

Comments are closed.